Stenhaugmo Gård

·

Smakfull matproduksjon i generasjoner

·

Her driver vi med Nordlandsfe og villsau. Hele familien på fem er med på gårdsdrifta, og gjør de arbeidsoppgavene som passer hver enkelt. Dyra pleier kulturlandskapet rundt gården og i utmarka. De nyter hele sommeren ute, og er også mye ute på vinteren. Nordlandsfe er en gammelnorsk rase som er bevaringsverdig, og som utnytter beiteressursene på gården godt.

Å bo og drive en gård er en livsstil for hele familien. Det gir en stor verdi å la barna ta del i livet på gården og de kan vokse opp med å se hvor maten kommer fra.

Julie

Vi selger villsauskinn fra egne lam, lammeslakt på høsten, og etter hvert kjøtt fra Nordlandsfe.