Røli Gård

·

Matlyst siden 1660

·

Røli gård drives av Terje og Stina som er 15. generasjon bønder i Rølia. Terje er vokst opp på gården, som har historie helt tilbake til 1660. Dyra våre er ute på beitemark fra mai til november. Dette resulterer i sunne, livskraftige og bærekraftige sauer og lam som vi er stolte av å kunne levere til kundene våre. Vår motivasjon til å drive gården er å produsere mat av ypperste kvalitet på de ressurser vi har i området og på lag med det naturen gir. Dyra våre hindrer gjengroing av viktig kulturlandskap på utmarka og sikrer artsmangfold.

Å være bonde handler om å leve med naturen og forvalte de ressursene vi har tilgjengelig på best mulig måte.

Stina

Gården er en livsstil og ett familieprosjekt. Sammen har vi tre jenter – Nora, Frida og Maja. Hele vinteren steller familien 100 voksne sauer, med våren kommer lammene og når det blir grønt i fjellet kan vi hvert år slippe mellom 250 og 300 sauer til fjells. Vi ønsker å forvalte våre ressurser best mulig – når sauer og lam er reist til fjells huser den nærmeste innmarka glade griser hele sommeren. De går ute og graver og pløyer jorda så den blir fruktbar. Vi har høns som legger egg og vi dyrker grønnsaker til eget bruk. I framtida kan grønnsaker være en del av næringsgrunnlaget på gården.