Sletten Gård

·

Næring til reise- og bolyst

·

Sammen med våre tre barn, Ellinor, Kåre og Hanna, jobber vi hverdag for å gi dyra våre og jorda vår de beste forutsetninger for ett godt livslik at vi er med på produsere trygg, bærekraftige og etiske råvarer. Vi leverav å produsere verdens fineste melk og kjøtt, men setter dyrevelferd og helseførst i vår produksjon. Dette mener vi gir råvarer av ypperste kvalitet - utenå forringe vårt felles ressursgrunnlag.

Å være bonde er et liv med mening. Å jobbe i takt med årstidene og dyra gir livet den rytmen vi egentlig er skapt for.

Solveig B Rønning

Vår familie er fjerde ogfemte generasjon melkebønder på Sletten Gård. Produksjonen er moderne, basertpå løsdrift og bruk av teknologi, selv om bonden selv fortsatt er den viktigstefunksjonen i fjøset. Det handler om å se dyra. For oss er det rikdom å være endel av en komplett og kortreist verdikjede som norsk landbruk representerer.